Zprávy o hospodaření

Na základě udělené licence ČNB zahájila 1. ledna 2013 činnost KB Penzijní společnost. Došlo k oddělení majetku účastníků od majetku penzijní společnosti. Tento proces se nazývá transformací penzijního fondu. Současně se tak výrazným způsobem posílila ochrana majetku účastníků před případnými finančními problémy penzijní společnosti, jejíž hospodaření již nebude mít žádný vliv na hodnotu prostředků účastníků.

 Stávající účastníci a příjemci dávek z Penzijního fondu Komerční banky, a.s., se tak ze zákona stali účastníky Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, který je obhospodařován KB Penzijní společností, a.s.

Noví zájemci o spoření již uzavírají smlouvy o spoření ve III. pilíři podle nových pravidel s KB Penzijní společností. Mohou využívat výhody jako je volba investiční strategie nebo možnost ovlivnit výši potenciálního výnosu svých úspor.

Veškeré informace je možné získat právě v této sekci. Výběrem z menu na pravé straně se dostanete k aktuálním statistikám, finančním údajům i historickým údajům, které vás mohou zajímat.