Finanční skupina KB

100% vlastníkem KB Penzijní společnosti je Komerční banka, a.s.

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví.

Společnosti Skupiny KB: