Změna strategie spoření

Změna strategie spoření je přeskupení stávajících prostředků účastníka mezi účastnickými  fondy, tzn. změní se poměr jednotlivých investičních nástrojů v portfoliu účastníka pomocí rozdělení investic v jednotlivých fondech. Je realizována ve lhůtě jednoho měsíce po přijetí platné žádosti účastníka penzijní společností.