Změna strategie spoření

Změna strategie spoření je přeskupení stávajících prostředků účastníka mezi účastnickými  fondy.  Je možná z jedné strategie životního cyklu na jinou strategii životního cyklu nebo ze strategie životního cyklu na individuální strategii či naopak. Je realizována ve lhůtě jednoho měsíce po přijetí platné žádosti účastníka penzijní společností. Před každou změnou strategie je třeba vyplnit investiční dotazník (pokud není v KB PS k dispozici investiční dotazník daného účastníka mladší 6 měsíců).