Transformovaný fond

Na smlouvách penzijního připojištění v Transformovaném fondu je zachována garance návratnosti vložených prostředků (je připisováno nezáporné, minimálně nulové zhodnocení). Na těchto smlouvách je umožněno sjednání a následné čerpání výsluhové penze (část prostředků je možné čerpat po 15 letech) a sjednání pozůstalostní penze (po odspoření 36 měsíců v případě úmrtí účastníka vzniká určené osobě nárok na výplatu všech prostředků včetně státních příspěvků).