Transformovaný fond

Transformovaný fond zachovává garanci návratnosti vložených prostředků (je připisováno nezáporné, minimálně nulové zhodnocení). Umožňuje sjednání výsluhové penze (část prostředků je možné čerpat po 15 letech) a sjednání pozůstalostní penze (po odspoření 36 měsíců v případě úmrtí účastníka vzniká určené osobě nárok na výplatu všech prostředků včetně státních příspěvků).