Státní příspěvek

Státní příspěvek je částka, kterou stát pravidelně přispívá každému účastníkovi penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, pokud splní stanovené podmínky (zejména minimální výši měsíčního příspěvku 300 Kč/měsíc). Státní příspěvek se vztahuje ke sjednaným měsíčním vlastním příspěvkům účastníka, nevztahuje se na příspěvky zaměstnavatele.