Předdůchod

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z doplňkového penzijního spoření, která může být vyplácena po odpoření 60 měsíců a nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození). Nejkratší doba pro výplatu předdůchodu je 24 měsíců.

Předdůchod umožňuje účastníkům DPS odejít do penze dříve a za výhodnějších podmínek, než poskytuje předčasný starobní důchod od státu. Z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou, tzn. nesnižuje osobní vyměřovací základ pro výpočet státního důchodu.

Předdůchod umožňuje čerpání vlastních prostředků zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat ze zdravotních důvodů v době před nárokem na starobní důchod. V době pobírání předdůchodu je možné pobírat i případnou podporu v nezaměstnanosti. Zdravotní pojištění hradí za účastníka v době pobírání předdůchodu stát.

Pokud celková částka na účtu nedosahuje potřebné výše, je možné před podáním žádosti o předdůchod vložit jednorázově částku, aby mohl být předdůchod vyplácen po požadovanou dobu (minimální měsíční částka pro výplatu předdůchodu je stanovena zákonem).

Při výplatě prostředků formou předdůchodu se nedaní příspěvky zaměstnavatele.