Předdůchod

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z doplňkového penzijního spoření (DPS). Předdůchod představuje  pravidelnou dávku vyplácenou účastníkovi z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti, a to nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození).

Význam předdůchodu

  • umožňuje čerpání vlastních prostředků zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat ze zdravotních důvodů v době před nárokem na starobní důchod
  • jeden z výhodných typů dávky bez zdanění příspěvku zaměstnavatele

Hlavní výhody předdůchodu

  • výhodnější než předčasný státní důchod - doba pobírání předdůchodu je vyloučenou dobou, tzn. nesnižuje osobní vyměřovací základ pro výpočet státního důchodu
  • zdravotní pojištění hradí za účastníka stát - pojistné na zdravotní pojištění hradí za účastníka v průběhu pobírání předdůchodu stát
  • v době pobírání předdůchodu je možné pracovat - před žádostí o starobní důchod má účastník možnost nechat si vypočítat starobní důchod se započtením příjmů z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu, nebo bez jejich započetí, následně se rozhodne pro výhodnější variantu
  • před žádostí o předdůchod je možné vložit na účet mimořádný vklad - pokud celková částka na účtu DPS nedosahuje potřebné výše, je možné před žádostí o předdůchod vložit jednorázově částku, aby mohl být předdůchod vyplácen po pořadovanou dobu
  • v době pobírání předdůchodu je možné pobírat i případnou podporu v nezaměstnanosti