Slovníček pojmů

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z doplňkového penzijního spoření. Předdůchod představuje pravidelnou dávku vyplácenou účastníkovi z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti, a to nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku...

Investiční riziko vyjadřuje míru nejistoty budoucího vývoje - obecně na kapitálovém trhu platí pravidlo „čím větší je riziko investice, tím větší je potenciální zisk, ale i potenciální ztráta z investice“.

Forma výplaty prostředků z doplňkového penzijního spoření. Podmínkou pro výplatu této starobní penze je dosažení věku 60 let a doby spoření v délce minimálně 60 měsíců...

Státní příspěvek je částka, kterou stát pravidelně přispívá každému účastníkovi penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, pokud splní stanovené podmínky (zejména minimální výši měsíčního příspěvku 300 Kč/měsíc).

Strategie spoření je způsob rozložení prostředků účastníka doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech.

Základním principem strategie životního cyklu je přizpůsobení poměru fondů v portfoliu aktuálnímu věku účastníka...

Transformovaný fond vznikl z penzijního fondu, který fungoval do konce roku 2012. Pokud si účastníci sjednali smlouvu o penzijním připojištění před 1. prosincem 2012, jsou prostředky z těchto smluv nyní v transformovaném fondu...

Změna strategie spoření je přeskupení stávajících prostředků účastníka mezi účastnickými fondy...

1 2

Za devět let mám nárok na odchod do starobního důchodu. Protože si uvědomuji, že mi důchod nemusí stačit, využívám možnosti spoření na penzi u penzijní společnosti už řadu let. Od roku 2017 jsem zvýšil vlastní příspěvek na 3 000 Kč měsíčně.

Karel 55 let, podnikatel, ženatý, 1 dítě

Karel tak může uplatnit maximální daňovou úlevu, která je 3 600 Kč ročně a k tomu dostává státní příspěvek 2 760 Kč. V penzi pak bude mít ke státnímu důchodu další nezanedbatelný pravidelný příjem.