Slovníček pojmů

Prostřednictvím daňových úlev motivuje stát občany k většímu zapojení do soukromého spoření na důchod a k vyššímu příspěvku. Účastník III. pilíře si může od základu daně z příjmu fyzických osob odečíst roční úhrn vlastních příspěvků až 24 000 Kč...

Depozitář eviduje majetek v transformovaném fondu i v účastnických fondech. Zároveň kontroluje, zda penzijní společnost nakládá s majetkem v souladu se zákonem, depozitářskou smlouvou, smlouvami s účastníky a statutem...

Spoření na důchod u penzijní společnosti při uzavření smlouvy po 1. 1. 2013...

Forma výplaty dávky pravidelně se opakující penze do konce života účastníka.

Forma výplaty prostředků z penzijního spoření (ze smluv penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření). Podmínkou pro výplatu je přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně a spoření účastníka v délce alespoň 36 měsíců...

Cílem investičního dotazníku je získat od zájemce o spoření na penzi informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti financí a investičních nástrojů a zjistit jeho cíle a preference ve vztahu k investičním strategiím. Na základě vyhodnocení dotazníku doporučí penzijní společnost zájemci vhodnou strategii spoření...

Investiční profil účastníka je vyhodnocen na základě souhrnu informací sdělených účastníkem v investičním dotazníku...

U doplňkového penzijního spoření je podmínkou pro výplatu jednorázového vyrovnání dosažení věku 60 let a doby spoření v délce minimálně 60 měsíců. V transformovaném fondu se vznik nároku řídí penzijním plánem.

Forma výplaty prostředků z penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Odbytné je vypláceno v případě, že účastník vypoví smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvu o penzijním připojištění před vznikem nároku na ostatní typy dávek...

Penzijní společnost spravuje prostředky účastníků doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění...

1 2

Výhody penzijního spoření využíváme oba od roku 1995. Momentálně jsme se rozhodli, že založíme spoření i našim nezletilým dětem. Každý měsíc jim budeme spořit alespoň 300 Kč, aby dosáhly i na státní příspěvek, do doby, než si sami začnou vydělávat.

Jana a Pavel Svobodovi, státní úředníci, rodiče Davida (11 let) a Míši (5 let)

Jana a Pavel si uvědomují, že doplňkové penzijní spoření může být pro budoucnost jejich dětí důležité. Vědí, že důchod je pro mladé v nedohlednu, proto se rozhodli vzít jejich budoucnost hned ze začátku do svých rukou. Jejich děti budou spořit dlouhou dobu, nemusí proto ukládat tak vysoké částky.