Odbytné

Forma výplaty prostředků z III. pilíře. Odbytné je vypláceno v případě, že účastník vypoví smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem (tramsformovaný fond) před vznikem nároku na ostatní typy dávek. U doplňkového penzijního spoření vzniká nárok na výplatu odbytného po odspoření alespoň 24 měsíců bez poplatku. U transformovaného fondu vzniká nárok na výplatu odbytného po odspoření alespoň 12 měsíců, ale s poplatkem v prvních pěti letech spoření. Připsané státní příspěvky jsou vráceny Ministerstvu financí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc u doplňkového penzijního spoření, 2 měsíce u transformovaného fondu. Odbytné vyplácí penzijní společnost.