Odbytné

Forma výplaty prostředků z III. pilíře. Odbytné je vypláceno v případě, že účastník vypoví smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem (tramsformovaný fond) před vznikem nároku na ostatní typy dávek. U doplňkového penzijního spoření vzniká nárok na výplatu odbytného po odspoření alespoň 24 měsíců. Výplata odbytného není zpoplatněna. U smluv penzijního připojištění vzniká nárok na výplatu odbytného po odspoření alespoň 12 měsíců. Zde je výplata odbytného v prvních pěti letech spoření zpoplatněna. Připsané státní příspěvky jsou při výplatě formou odbytného vráceny Ministerstvu financí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc u doplňkového penzijního spoření, 2 měsíce u penzijního připojištění. Odbytné vyplácí penzijní společnost.