Investiční profil

Investiční profil účastníka je vyhodnocen na základě souhrnu informací sdělených účastníkem v investičním dotazníku. Vypovídá o jeho znalostech a zkušenostech z oblasti financí, znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do kterých účastnické fondy investují, o jeho toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a o jeho cílech v rámci doplňkového penzijního spoření.