Investiční dotazník

Cílem investičního dotazníku je získat od zájemce o spoření na penzi informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti financí a investičních nástrojů a zjistit jeho toleranci a preference ve vztahu k investičnímu riziku. Vyplnění investičního dotazníku je důležité pro zjištění investičního profilu zájemce a pro následné doporučení strategie spoření. Klient nemá povinnost vyplnit investiční dotazník či odpovědět na jednotlivé otázky. V takovém případě penzijní společnost zájemci doporučí (v závislosti na jeho věku) konzervativní nebo vyváženou strategii spoření.