Investiční dotazník

Cílem investičního dotazníku je získat od zájemce o spoření na penzi informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti financí a investičních nástrojů a zjistit cíle a preference ve vztahu k investičním strategiím. Na základě vyhodnocení dotazníku doporučí penzijní společnost zájemci vhodnou strategii spoření. Klient nemá povinost vyplnit investiční dotazník či odpovědět na jednotlivé otázky. V takovém případě penzijní společnost zájemci doporučí konzervativní nebo vyváženou strategii spoření - v závislosti na jeho věku. Pokud i přes doporučení penzijní společnosti bude zájemce trvat na volbě jiné strategie spoření, je to samozřejmě možné, ale bude upozorněn, že tato volba neodpovídá zjištěným skutečnostem (tato povinnost vyplývá ze zákona č. 427/2011Sb., o doplňkovém penzijním spoření).