Depozitář penzijní společnosti

Depozitářem je banka, která vede penzijní společnosti účty, na něž zasílají příspěvky účastníci a zaměstnavatelé a stát státní příspěvky. Depozitář má rovněž důležitou úlohu dozorovat hospodaření penzijní společnosti. Depozitářem KB Penzijní společnosti je Česká spořitelna.