Předdůchody

Začněte si spořit včas a získejte možnost odejít do penze až o 5 let dříve!

Co to je PŘEDDŮCHOD?

 • předdůchod je zákonná možnost pro účastníky doplňkového penzijního spoření (DPS) odejít do penze již před vznikem nároku na starobní důchod od státu
 • pro čerpání předdůchodu je nutné splnit podmínku 60 měsíců spoření (započítává se i doba spoření při převodu z penzijního připojištění (Transformovaného fondu)
 • v průběhu předdůchodu je účastníkovi vyplácena pravidelná dávka z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti, a to až 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození)
 • předdůchod je vhodný zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat (např. ze zdravotních důvodů)

Význam předdůchodu

 • umožňuje čerpání vlastních prostředků, zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat (např. ze zdravotních důvodů) již v době před nárokem na starobní důchod
 • jeden z výhodných typů dávky bez zdanění příspěvku zaměstnavatele

Hlavní výhody předdůchodu

 • jedná se o způsob výplaty, u které se nedaní příspěvěk zaměstnavatel
 • umožňuje překlenout dobu do vzniku řádného starobního důchodu a vyhnout se tak výraznému krácení oproti předčasného důchodu
 • zdravotní pojištění hradí za účastníka stát
 • z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou
   neovlivňuje osobní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává státní důchod
 •  v době pobírání předdůchodu je možné pracovat, pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo nemocenské dávky
   před žádostí o starobní důchod má účastník možnost nechat si vypočítat starobní důchod se započtením příjmů z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu nebo bez jejich započtení, a následně se rozhodne pro výhodnější variantu
 • před žádostí o předdůchod je možné vložit na účet mimořádný vklad pokud celková částka na účtu DPS nedosahuje potřebné výše, je možné před žádostí o předdůchod vložit jednorázově částku, aby mohl být předdůchod vyplácen po požadovanou dobu
 • v případě přiznání předdůchodu informuje penzijní společnost  zdravotní pojišťovnu účastníka a ČSSZ o vzniku a  následném ukončení předdůchodu

Doporučení

Při převodu smlouvy penzijního připojištění (Transformovaný fond) na smlouvu DPS za účelem výplaty předdůchodu ze smlouvy DPS doporučujeme převod zahájit půl roku před požadovaným datem začátku výplaty předdůchodu.

Tabulka minimální výše prostředků na účtu DPS pro výplatu předdůchodu:


Platné pro rok 2023

Minimální suma naspořených prostředků na dobu výplaty předdůchodu

Minimální měsíční dávka předdůchodu

2 roky 3 roky 4 roky 5 let

11 791,80 Kč 1)

283 004 Kč

424 505 Kč

566 007 Kč

707 508 Kč

12 300 Kč 2) 295 200 Kč 442 800 Kč 590 400 Kč 738 000 Kč

1) čistá měsíční výše stanovená sdělením MPSV 495/2021 Sb., ze dne 12. 12. 2022 - 30 % průměrné mzdy

2) doporučená hrubá výše předdůchodu před odečtením daně z výnosů a s rezervou pro kolísání hodnot penzijních jednotek

Máte zájem o více informací? Ptejte se.

V případě zájmu se můžete obrátit na svého bankovního poradce, nejbližší pobočku Komerční banky nebo kontaktujte informační linku KB PS: 955 525 999.

více informací naleznete zde