Předdůchody

Začněte si spořit včas a získejte možnost odejít do penze až o 5 let dříve!

Co to je předdůchod

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z doplňkového penzijního spoření (DPS). Předdůchod umožňuje účastníkům DPS odejít do penze dříve a za výhodnějších podmínek, než poskytuje předčasný starobní důchod od státu.

Jedná se o pravidelnou dávku vyplácenou účastníkovi z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti, a to až 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození).

Význam předdůchodu

  • umožňuje čerpání vlastních prostředků, zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat (např. ze zdravotních důvodů) již v době před nárokem na starobní důchod
  • jeden z výhodných typů dávky bez zdanění příspěvku zaměstnavatele

Hlavní výhody předdůchodu

  • výhodnější než předčasný státní důchod - doba pobírání předdůchodu je  vyloučenou dobou, tzn. významně nesnižuje osobní vyměřovací základ pro výpočet státního důchodu;
  • zdravotní pojištění hradí za účastníka stát - pojistné na zdravotní pojištění hradí za účastníka v průběhu pobírání předdůchodu stát;
  • z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou
  • v době pobírání předdůchodu je možné pracovat, pobírat podporu v nezaměstnanosti či nemocenské dávky - před žádostí o starobní důchod má účastník možnost nechat si vypočítat starobní důchod se započtením příjmu z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu nebo bez jejich započtení, následně se rozhodne pro výhodnější variantu
  • před žádostí o předdůchod je možné vložit na účet mimořádný vklad - pokud celková částka na účtu DPS nedosahuje potřebné výše, je možné před žádostí o předdůchod vložit jednorázově částku, aby mohl být předdůchod vyplácen po požadovanou dobu;
  • v případě přiznání předdůchodu penzijní společnost informuje zdravotní pojišťovnu  účastníka a ČSSZ o vzniku a následném záníku předdůchodu

Doporučení

Při převodu smlouvy penzijního připojištění (Transformovaný fond) na smlouvu DPS za účelem výplaty předdůchodu ze smlouvy DPS doporučujeme převod zahájit půl roku před požadovaným datem začátku výplaty předdůchodu.

Tabulka přibližného stavu na účtu pro výplatu předdůchodu


Platné pro rok 2020

Minimální suma naspořených prostředků na dobu výplaty předdůchodu

Minimální měsíční čistá dávka předdůchodu

2 roky 3 roky 4 roky 5 let

10 028,70 Kč 1)

240 689 Kč

361 033 Kč

481 378 Kč

601 722 Kč

10 500 Kč 2) 252 000 Kč 378 000 Kč 504 000 Kč 630 000 Kč

1) měsíční výše stanovená sdělením MPSV 346/2019 Sb., ze dne 20. 12. 2019 - 30 % průměrné mzdy

2) doporučená hrubá výše předdůchodu před odečtením daně z výnosů a s rezervou pro kolísání hodnot penzijních jednotek

Máte zájem o více informací? Ptejte se.

V případě zájmu se můžete obrátit na svého bankovního poradce, nejbližší pobočku Komerční banky nebo kontaktujte informační linku KB PS: 955 525 999.

Rádi poradíme.