Předdůchody

Začněte si spořit včas a získejte možnost odejít do penze až o 5 let dříve!

Co to je předdůchod

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z doplňkového penzijního spoření (DPS). Předdůchod umožňuje účastníkům DPS odejít do penze dříve a za výhodnějších podmínek, než poskytuje předčasný starobní důchod od státu.

Jedná se o pravidelnou dávku vyplácenou účastníkovi z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti, a to až 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození).

Význam předdůchodu

  • umožňuje čerpání vlastních prostředků, zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat (např. ze zdravotních důvodů) již v době před nárokem na starobní důchod
  • jeden z výhodných typů dávky bez zdanění příspěvku zaměstnavatele

Hlavní výhody předdůchodu

  • výhodnější než předčasný státní důchod - doba pobírání předdůchodu je  vyloučenou dobou, tzn. nesnižuje osobní vyměřovací základ pro výpočet státního důchodu;
  • zdravotní pojištění hradí za účastníka stát - pojistné na zdravotní pojištění hradí za účastníka v průběhu pobírání předdůchodu stát;
  • z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou
  • v době pobírání předdůchodu je možné pracovat, pobírat podporu v nezaměstnanosti či nemocenské dávky - před žádostí o starobní důchod má účastník možnost nechat si vypočítat starobní důchod se započtením příjmu z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu nebo bez jejich započtení, následně se rozhodne pro výhodnější variantu
  • před žádostí o předdůchod je možné vložit na účet mimořádný vklad - pokud celková částka na účtu DPS nedosahuje potřebné výše, je možné před žádostí o předdůchod vložit jednorázově částku, aby mohl být předdůchod vyplácen po požadovanou dobu;
  • v případě přiznání předdůchodu penzijní společnost informuje zdravotní pojišťovnu  účastníka a ČSSZ o vzniku a následném záníku předdůchodu

Tabulka přibližného stavu na účtu pro výplatu předdůchodu


Platné pro rok 2019

Minimální suma naspořených prostředků na dobu výplaty předdůchodu

Minimální měsíční čistá dávka předdůchodu

2 roky 3 roky 4 roky 5 let

9 367,50 Kč 1)

224 820 Kč

337 230 Kč

449 640 Kč

562 050 Kč

9 800 Kč 2) 235 200 Kč 352 800 Kč 470 400 Kč 588 000 Kč

1) měsíční výše stanovená sdělením MPSV 311/2018 ze dne 12. 12. 2018 - 30 % průměrné mzdy

2) doporučená hrubá výše předdůchodu před odečtením daně z výnosů včetně rezervy pro kolísání hodnot penzijních jednotek

Máte zájem o více informací? Ptejte se.

V případě zájmu se můžete obrátit na svého bankovního poradce, nejbližší pobočku Komerční banky nebo kontaktujte informační linku KB PS: 955 525 999.

Rádi poradíme.