Předdůchody

Začněte si spořit včas a získejte možnost odejít do penze až o 5 let dříve!

Co to je předdůchod

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z doplňkového penzijního spoření (DPS). Předdůchod umožňuje účastníkům DPS odejít do penze dříve a za výhodnějších podmínek, než poskytuje předčasný starobní důchod od státu.

Jedná se o pravidelnou dávku vyplácenou účastníkovi z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti, a to až 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození).

Význam předdůchodu

  • umožňuje čerpání vlastních prostředků, zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat ze zdravotních důvodů již v době před nárokem na starobní důchod
  • jeden z výhodných typů dávky bez zdanění příspěvku zaměstnavatele

Hlavní výhody předdůchodu

  • výhodnější než předčasný státní důchod - doba pobírání předdůchodu je z hlediska důchodového pojištění vyloučenou dobou, tzn. nesnižuje osobní vyměřovací základ pro výpočet státního důchodu;
  • zdravotní pojištění hradí za účastníka stát - pojistné na zdravotní pojištění hradí za účastníka v průběhu pobírání předdůchodu stát;
  • z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou;
  • v době pobírání předdůchodu je možné pracovat, pobírat podporu v nezaměstnanosti či nemocenské dávky - před žádostí o starobní důchod má účastník možnost nechat si vypočítat starobní důchod se započtením příjmu z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu, nebo bez jejich započtení, následně se rozhodne pro výhodnější variantu;
  • před žádostí o předdůchod je možné vložit na účet mimořádný vklad - pokud celková částka na účtu DPS nedosahuje potřebné výše, je možné před žádostí o předdůchod vložit jednorázově částku, aby mohl být předdůchod vyplácen po požadovanou dobu;
  • v případě přiznání předdůchodu penzijní společnost informuje VZP a ČSSZ o vzniku a následném záníku předdůchodu.

Tabulka přibližného stavu na účtu pro výplatu předdůchodu


Platné pro rok 2017

Doporučená minimální výše prostředků na dobu výplaty předdůchodu (zaokrouhleno na tis. Kč)

Minimální měsíční čistá dávka předdůchodu

2 roky 3 roky 4 roky 5 let

8 100 Kč 1)

196 800 Kč

295 200 Kč

393 600 Kč

492 000 Kč

8 300 Kč 2) 199 200 Kč 298 800 Kč 398 400 Kč 498 000 Kč

1) měsíční výše stanovená sdělením MPSV 448/2016 Sb. - 30 % průměrné mzdy
2)
doporučená výše pro předběžný propočet dostatečné sumy potřebné pro předdůchod se započtením zdaňování výnosů a kolísání hodnot penzijních jednotek

Máte zájem o více informací? Ptejte se.

V případě zájmu se můžete obrátit na svého bankovního poradce, nejbližší pobočku Komerční banky nebo kontaktujte informační linku KB PS: 955 525 999.

Velmi rádi poradíme.