Často hledané

Ukončení smlouvy - penzijní připojištění

Možnosti výplaty prostředků jsou následující:


 1. Starobní penze doživotní prostá
 2. Starobní penze doživotní se zaručenou dobou výplaty 10 let
 3. Starobní penze doživotní s nárokem na pozůstalostní penzi
 4. Starobní penze dočasná
 5. Jednorázové vyrovnání
 6. Výsluhová penze
 7. Invalidní penze
 8. Pozůstalostní penze
 9. Odbytné


1. Starobní penze doživotní prostá

 • Podmínky: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + nárok na výplatu (starobní důchod/věk 50/60 let) dle penzijního plánu.
 • Výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %.
 • Vyplácí penzijní společnost do konce života účastníka.
 • Možnost mimořádné výplaty první splátky ve výši 1/3 stavu účtu.


2. Starobní penze doživotní se zaručenou dobou výplaty 10 let

 • Podmínky: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + věk (50/60 let) dle penzijního plánu.
 • Výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %.
 • Vyplácí penzijní společnost do konce života účastníka, v případě úmrtí účastníka v průběhu prvních 10 let od zahájení výplaty budou prostředky ve stejné výši a frekvenci vypláceny určené osobě nebo dědici po zbytek zaručené doby.
 • Možnost mimořádné výplaty první splátky ve výši 1/3 stavu účtu.


3. Starobní penze doživotní s nárokem na pozůstalostní penzi

 • Podmínky: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + věk (50/60 let) dle penzijního plánu.
 • Výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %.
 • Vyplácí penzijní společnost do konce života účastníka, po jeho úmrtí jsou prostředky ve stejné výši a frekvenci vypláceny určené osobě nebo dědici po dobu 2 let.
 • Možnost mimořádné výplaty první splátky ve výši 1/3 stavu účtu.


4. Starobní penze dočasná

 • Podmínky: smlouva uzavřená podle penzijního plánu č. 1, délka spoření 36 měsíců + věk 50 let.
 • Vyplácí penzijní společnost po stanovenou dobu.
 • Nejrychlejší výplata dávky ve 3 splátkách s roční frekvencí.
 • Při výplatě penze na min. 10 let se nedaní výnosy (15 %).


5. Jednorázové vyrovnání

 • a) Jednorázové vyrovnání místo penze starobní

Podmínky pro vznik nároku: délka spoření (36/60 měsíců) dle penzijního plánu + věk (50/60 let) dle penzijního plánu.

 • b) Jednorázové vyrovnání místo penze invalidní

Podmínky pro vznik nároku: počet odspořených měsíců dle penzijního plánu + invalidita dle penzijního plánu

 • c) Jednorázové vyrovnání místo penze výsluhové

Podmínky pro vznik nároku: 180 odspořených měsíců

 • Výplata všech prostředků najednou včetně státních příspěvků
 • Vyplácí penzijní společnost.


6. Výsluhová penze

 • Podmínky: 180 odspořených měsíců.
 • Vyplácí penzijní společnost.
 • Možnost výplaty až 1/2 prostředků na účtu včetně státních příspěvků jednorázovým vyrovnáním, penzí doživotní nebo (u penzijního plánu č. 1) penzí dočasnou.


7. Invalidní penze

 • Podmínky: 36 odspořených měsíců + invalidita (I.-III./III. stupně) dle penzijního plánu.
 • Vyplácí penzijní společnost jednorázovým vyrovnáním nebo doživotní penzí (při zvolení doživotní penze výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nedaní 15 %) nebo (u penzijního plánu č. 1) penzí dočasnou.


8. Pozůstalostní penze

 • Podmínky: 36 odspořených měsíců na tuto penzi a uvedení určené osoby ve smlouvě (uvedení osoby určené minimálně jeden měsíc)
 • Vyplácí se ve formě penze dočasné s minimální délkou výplaty 36 měsíců.

 • Při výplatě penze na období min. 10 let se nedaní výnosy (15 %).

TIP: Nejrychleji lze tuto dávku vyplatit volbou penze pozůstalostní na dobu 3 let s roční frekvencí výplaty. Prostředky jsou tak vyplaceny ve třech splátkách v průběhu 24 měsíců.


9. Odbytné

a) Odbytné účastníkovi (při předčasném ukončení smlouvy)

 • Podmínky pro vznik nároku: 12 odspořených měsíců a předčasné ukončení smlouvy výpovědí nebo dohodou.
 • Jednorázová výplata, neobsahuje státní příspěvky (= SP - vráceny Ministerstvu financí) a výnosy ze SP.
 • Výpovědní lhůta činí 2 měsíce, běží od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi do KBPS.


b) Odbytné dědici nebo určené osobě (po zemřelém účastníkovi)

 • Podmínky pro vznik nároku: úmrtí účastníka kdykoliv po odspoření 1 měsíce.
 • Bez výpovědní lhůty.
 • Odbytné dědici – pokud není ve smlouvě uvedena určená osoba/osoby.
 • Odbytné určené osobě – je vyplaceno v případě, že účastník neodspořil 36 měsíců (nevznikl nárok na pozůstalostní penzi) nebo se všechny určené osoby písemně vzdaly nároku na pozůstalostní penzi.

Pozn.: Pokud účastník zemře v průběhu prvního měsíce spoření a obdrží-li KBPS tuto informaci, smlouva se zruší od počátku a uhrazené prostředky se vrátí na zdrojový účet.

Tabulka danění dle typu výplaty dávky