Pro zaměstnavatele a OSVČ

NEŽ SE ROZHODNETE...

Hlavní výhody příspěvku na penzijní spoření zaměstnancům z pohledu ZAMĚSTNAVATELE

 • Úspora nákladů při odměňování zaměstnanců

  • 100% nákladová položka
  • nepodléhá odvodům zdrav. a soc. pojištění (úspora 34 % z příspěvku zaměstnavatele do výše 50 000 Kč/zaměstnance/rok)
   • Vzorový příklad

Spočítejte si vlastní model na kalkulačce úspor:

 • Jednoduchost placení a zavedení příspěvku zaměstnavatele

  • komplexní pomoc od KB Penzijní společnosti se zavedením příspěvku, kontaktujte nás ZDE
  • u pravidelných plateb možnost zvyšování/snižování výše příspěvku, včetně jeho přerušení či ukončení
  • možnost mimořádných příspěvků (bez nutnosti oznamování)
  • možnost diferenciace příspěvků pro jednotlivé zaměstnance
 • Oblíbený benefit pro zaměstnance a jejich budoucnost

  • odměňování a motivování zaměstnance
  • konkurenceschopnost zaměstnavatele na trhu
  • zvyšování příjmů zaměstnanců s daňovou a odvodovou výhodou
  • stabilizace a snížení fluktuace zaměstnanců
  • lepší výchozí podmínky pro nárok na předdůchod

Hlavní výhody příspěvku zaměstnavatele z pohledu ZAMĚSTNANCE

 • finanční prostředky nad rámec mzdy (nepodléhají dani ani odvodům)
 • šetření protředků na penzi - tvoření finanční rezervy
 • možnot předčasného ukončení smlouvy (již po 2 letech), vhodné i pro zaměstnance s exekucí
 • státní příspěvky a daňové úlevy detailně ZDE
 • zákonem zastropované poplatky, nejnižší na trhu investic

Jste OSVČ a máte zaměstnance

 • pokud máte zaměstnance, platí pro vás i pro ně veškeré výhody uvedené výše
 • OSVČ nemůže pouze přispívat sám sobě jako zaměstnavatel, může však využívat výhody penzijního spoření bez příspěvku zaměstnavatele

...UŽ JSTE ROZHODNUTI...

Pokud se zaměstnavatel rozhodne přispívat na penzijní spoření, stačí splnit dvě podminky:

 1. Pro daňovou uznatelnost nákladu musí být příspěvek zaměstnavatele upraven vnitřním předpisem, kolektivní smlouvou nebo pracovní či jinou smlouvou.
 2. Ve smlouvě o penzijním spoření musí zaměstnanec sjednat Souhlas s příspěvkem zaměstnavatele a předat kopii dodatku nebo smlouvy zaměstnavateli.

Souhlas s příspěvkem zaměstnavatele lze oznámit KB PS formou e-mailové zprávy:

Adresát: kbps@kbps.cz

Předmět: Souhlas s příspěvkem zaměstnavatele

Text: Oznamuji souhlas s příspěvkem zaměstnavatele NÁZEV SPOLEČNOSTI, IČO: XXXXXXXX, od MĚSÍC/ROK na mou smlouvu penzijního spoření číslo XXXXXXXXXX. JMÉNO a PŘIJMENÍ.
Zároveň potvrzuji, že souhlasím se zasláním aktuálního stavu sjednaných parametrů mé smlouvy, kde již bude uveden můj souhlas s příspěvkem zaměstnavatele, elektronicky na můj kontaktní e-mail.

...POTŘEBUJETE PORADIT? JSME TADY PRO VÁS


REGION ZÁPAD               REGION PRAHA                  REGION SEVER          REGION JIH                     REGION VÝCHOD
Michala Gaislerová          Veronika Benešová            Milan Groh, DiS.          Martina Kozáčková         Bc. Aleš Veselý
mgaislerova@kbps.cz     vbenesova@kbps.cz         mgroh@kbps.cz          mkozackova@kbps.cz    avesely@kbps.cz
724 390 974                       725 831 849                        602 655 059                  724 044 630                      720 061 489