Strategie hospodaření

Účastníci spoření na penzi v II. pilíři a účastnických fondech III. pilíře mohou po celý rok 2014 měnit strategii zdarma. Podoba strategie hospodaření KB Penzijní společnosti ve II. i III. pilíři je stejná. Liší se však fondy, které strategie obsahuje. Ve II. pilíři jsou to důchodové a ve III. pilíři účastnické fondy.

II. pilíř – důchodové fondy

III. pilíř – účastnické fondy

KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

KB povinný konzervativní účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s.

KB zajištěný účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s.

+

Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s.

Jednotlivé fondy se liší investiční strategií a s tím souvisejícím složením portfolia. S výběrem konkrétního fondu i s nastavením celkové strategie spoření na stáří pomohou klientům zkušení poradci Komerční banky, Modré pyramidy stavební spořitelny či akreditovaní finanční poradci, kteří mají s KB PS uzavřenou smlouvu.