Statistiky

KB Penzijní společnost

V KB PS evidujeme celkem více než 532 tisíc aktivních smluv.

Celkový objem spravovaných prostředků k 31. prosinci 2018 ve výši 57,5 miliard Kč řadí KB PS mezi tři nejsilnější penzijní společnosti na trhu s meziročním nárůstem o 8,1 %.

Pozice prostředky účastníků 2018

Třetí pozici mezi ostatními penzijními společnostmi zaujímáme také počtem téměř 122 tisíc lidí, kterým jejich zaměstnavatelé přispívají na penzi. Téměř 23 % našich účastníků ve věku do 60 let dostává ke svému penziijnímu spoření příspěvek zaměstnavatele, jeho průměrná výše je 919 Kč.

Pozice počet účastníků 2018

Transformovaný fond

Objem prostředků účastníků v transformovaném fondu vzrostl na více než 52 mld. Kč, a KB PS si tak drží pozici mezi třemi nejsilnějšími penzijními společnostmi na trhu.

Pozice prostředky TRF 20181

Vývoj prostředky účastníků TRF 2018

Počet účastníků ve fondu (uzavřeném od konce roku 2012 pro vstup nových účastníků) se během šesti let snížil z 571 tisíc na necelých 393 tisíc při udržení 11% podílu na trhu

 

 Vývoj počet účastníků TRF 2018

 

V roce 2018 dosáhl transformovaný fond čistého zisku ve výši 255 mil. Kč. Hospodářský výsledek umožnil připsat účastníkům zhodnocení vložených prostředků na úrovní 0,51 % p.a.

  

Vývoj zhodnocení TRF 2018

Na konci roku 2018 tvořily největší část majetku transformovaného fondu státní dluhopisy s podílem více než 54,2 %. V pořadí druhou největší složkou byly korporátní dluhopisy s více než 21,6% podílem. Třetí nejvýznamnější složkou portfolia byla depozita s 12% vahou a reverzní repo operace s více než 10% vahou. V transformovaném fondu zůstávají nadále v omezené míře dynamické investice, a to v podobě fondu nemovitostí. 

Skladba majetku TRF 2018

 

 Doplňkové penzijní spoření

KB PS dosáhla v DPS se 140 tisíci účastníky na 14% tržní podíl z celkových 967 tisíc klientů evidovaných v účastnických fondech k 31. prosinci 2018. Celkový objem spravovaných prostředků v nových fondech III. pilíře je téměř 42,7 mld. Kč, KB PS z této sumy spravovala 5,3 mld. Kč.

 Vývoj počtu účastníků DPS 2018

 

Vývoj prostředků účastníků DPS 2018 

 Aktuální finanční údaje jednotlivých účastnických fondů spravovaných KB PS můžete sledovat po rozkliknutí daného fondu ZDE