Statistiky

KB Penzijní společnost

V KB PS evidujeme celkem více než 535 tisíc aktivních smluv. Celkový objem prostředků spravovaných KB PS přesáhl k 31. prosinci 2016 téměř čtyřicet devět miliard Kč.

S počtem 115 555 účastníků, kterým jejich zaměstnavatelé přispívají na penzi, zaujímá KB PS třetí pozici mezi ostatními penzijními společnostmi.

 

Transformovaný fond

Počet účastníků v KB TRF (uzavřeném od konce roku 2012 pro vstup nových účastníků) se během čtyř let snížil z 571 tisíc na 446 tisíc při udržení 11% podílu na trhu. Objemem prostředků účastníků v Transformovaném fondu, který naopak vzrostl na více než 46,5 mld. Kč, si držíme pozici mezi třemi nejsilnějšími penzijními společnostmi na trhu.

 

 

 Průměr z realizovaných měsíčních příspěvků účastníka v Transformovaném fondu se k 31. 12. 2016 zvýšil na 721 Kč.

 

V roce 2016 dosáhl KB Transformovaný fond zisku ve výši 295,5 mil. Kč. Hospodářský výsledek umožnil připsat účastníkům zhodnocení vložených prostředků na úrovni 0,66 % p.a.

Na konci roku 2016 tvořily největší část majetku Transformovaného fondu KB české státní dluhopisy s podílem 61 % (součástí jsou i dluhopisy České exportní banky, za které převzal záruku stát). V pořadí druhou největší složkou byly korporátní dluhopisy s více než 23% podílem. Třetí nejvýznamnější složkou portfolia byla depozita s 9 %. Dluhopisy nadnárodních institucí a ostatní státní dluhopisy tvořily 4 % portfolia.
V Transformovaném fondu zůstávají nadále v omezené míře dynamické investice zaměřené na akciové ETF a nemovitostní fondy. Akciové expozice byly primárně realizovány prostřednictvím diverzifikovaného indexového ETF zaměřeného na evropské akcie. Nemovitostní fond drží v portfoliích primárně nemovitosti v ČR. Podíl českých státních dluhopisů a pokladničních poukázek se meziročně snížil přibližně o 4 %, podíl korporátních dluhopisů vzrostl o 2 %, podíl depozit se zvýšil o 4 %.

Doplňkové penzijní spoření

KB PS dosáhla v DPS s téměř 90 tisíci účastníků na 16,5% tržní podíl z celkových 542 490 účastníků evidovaných v účastnických fondech k 31. prosinci 2016 a drží si pozici mezi třemi nejsilnějšími penzijními společnostmi na trhu. Objem spravovaných prostředků v nových fondech III. pilíře dosáhl hodnoty 18 miliard Kč, KB PS z toho spravovala 2,356 mld. Kč účastníků doplňkového penzijního spoření.

 

Aktuální finanční údaje jednotlivých účastnických fondů spravovaných KB PS můžete sledovat po rozkliknutí daného fondu ZDE