Statistiky

KB Penzijní společnost

V KB PS evidujeme celkem více než 532 tisíc aktivních smluv.

Celkový objem spravovaných prostředků k 31. prosinci 2017 přesáhl 53 miliard Kč a řadí KB PS mezi tři nejsilnější penzijní společnosti na trhu s meziročním nárůstem o 8,8 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí pozici mezi ostatními penzijními společnostmi zaujímáme také počtem 119 351 lidí, kterým jejich zaměstnavatelé přispívají na penzi. Téměř 30 % našich účastníků ve věku do 60 let dostává ke svému penziijnímu spoření příspěvek zaměstnavatele, jeho průměrná výše je 846 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračujeme ve stabilizaci našich účastníků v transformovaném fondu, který  je od roku 2013 pro vstup nových klientů uzavřen, a jejich počet se tak postupně snižuje. V doplňkovém penzijním spoření jsme naopak v roce 2017 získali více než 30 tisíc nových klientů. Díky těmto krokům se nám podařilo významně omezit meziroční úbytek celkového počtu našich účastníků, a to na 0,6 %, což je nejlepší výsledek na trhu. Průměrný meziroční pokles klientů všech penzijních společností je 1,5 %.

 

 

 

 

Transformovaný fond

Počet účastníků v transformovaném fondu (uzavřeném od konce roku 2012 pro vstup nových účastníků) se během čtyř let snížil z 571 tisíc na 416 tisíc při udržení 11% podílu na trhu.

Objem prostředků účastníků ve fondu naopak vzrostl na více než 49 mld. Kč, a KB PS si tak drží pozici mezi třemi nejsilnějšími penzijními společnostmi na trhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2017 dosáhl transformovaný fond čistého zisku ve výši 236 mil. Kč. Hospodářský výsledek umožnil připsat účastníkům zhodnocení vložených prostředků na úrovní 0,49 % p.a.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci roku 2017 tvořily největší část majetku transformovaného fondu státní dluhopisy s podílem více než 54 % (součástí jsou i dluhopisy České exportní banky, za které převzal záruku stát). V pořadí druhou největší složkou byly korporátní dluhopisy s více než 20% podílem. Třetí nejvýznamnější složkou portfolia byla depozita s více než 17% vahou a reverzní repo operace s více než 5% vahou. 
V transformovaném fondu zůstávají nadále v omezené míře dynamické investice,nyní již jen v podobě fondu nemovitostí. Akciové ETF byly ke konci roku prodány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňkové penzijní spoření

KB PS dosáhla v DPS se 116 tisíci účastníky na 15% tržní podíl z celkových 763 tisíc klientů evidovaných v účastnických fondech k 31. prosinci 2017. Celkový objem spravovaných prostředků v nových fondech III. pilíře je téměř 30 mld. Kč, KB PS z této sumy spravovala 3,8 mld. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální finanční údaje jednotlivých účastnických fondů spravovaných KB PS můžete sledovat po rozkliknutí daného fondu ZDE