Zhodnocení transformovaného fondu nad úrovní inflace

Zisk transformovaného fondu za rok 2015 přesahující 477 mil. Kč umožní připsat jeho účastníkům nadprůměrné zhodnocení ve výši 1,16 % p.a.

 „V současné době výrazně nízkých úrokových sazeb a při velmi proměnlivém vývoji světových finančních trhů nebylo jednoduché investovat prostředky našich klientů tak, abychom dokázali udržet jejich výnosnost a zhodnotit je bez nutnosti vstupovat do nadměrných rizik. Jsem velmi rád, že se nám to podařilo a všechny naše fondy třetího pilíře dosáhly kladného zhodnocení. Náš největší, Transformovaný fond svým klientům připíše zhodnocení 1,16 % p.a., což je při zaznamenané inflaci ve výši 0,3 % velmi slušný výsledek,“ uvedl Pavel Racocha, předseda představenstva KB PS.

Na konci roku 2015 tvořily největší část majetku Transformovaného fondu české státní dluhopisy. Jejich součástí jsou i dluhopisy České exportní banky, za které převzal záruku stát. V pořadí druhou největší složkou byly korporátní dluhopisy a třetí nejvýznamnější složkou portfolia byly dluhopisy nadnárodních institucí a ostatní státní dluhopisy. Fond v průběhu roku 2015 investoval část portfolia také do akcií a nemovitostního fondu. Akciové pozice byly realizovány prostřednictvím široce diverzifikovaných indexových ETF (burzovně obchodovaných fondů).

Počet účastníků v transformovaném fondu KB PS se snížil na téměř 475 300 díky skutečnosti, že je od počátku roku 2013 uzavřen pro vstup nových zájemců. Přesto si však udržujeme více než 11% podíl na trhu. Prostředky na účtu účastníků naopak narůstají – k 31. 12. 2015 jsme evidovali více než 43 miliard Kč. Z tohoto pohledu je KB PS jedna ze tří nejsilnějších penzijních společností na trhu. Důvodem je navyšování vlastních úložek účastníků – průměrná výše příspěvku v transformovaném fondu byla na konci 2015 téměř 680 Kč měsíčně.