Investiční kapitálová společnost KB (IKS KB) - nově Amundi

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., správce aktiv fondů KB PS, změnila svůj název na Amundi Czech Republic investiční společnost, a.s. Na webu ji najdete pod novou adresou www.amundi-cr.cz.

Hlavním důvodem této změny je sjednocení celosvětové image skupiny Amundi Asset Management, největšího správce aktiv                v Evropě a zároveň vlastníka IKS KB od roku 2010.

Co tato změna znamená pro účastníky KB Penzijní společnosti?
Amundi Czech Republic investiční společnost zůstává nadále správcem aktiv fondů KB PS a pro naše účastníky se nic nemění.