Strategie životního cyklu

Základním principem strategie životního cyklu je přizpůsobení fondů v portfoliu účastníka věku účastníka, tzn., že na počátku spoření investujeme do potenciálně výnosnějších a rizikovějších fondů, s přibližující se dobou odchodu do důchodu dochází k postupné změně rozložení fondů směrem ke konzervativnějšímu portfoliu, aby byla zachována hodnota předchozích výnosů.