Riziková aktiva

Investiční riziko vyjadřuje míru nejistoty budoucího vývoje - obecně na kapitálovém trhu platí pravidlo „čím větší je riziko investice, tím větší je potenciální zisk, ale i potenciální ztráta z investice“.