Informace po zrušení důchodového spoření

Důchodové spoření ve II. pilíři bylo ukončeno. Zde najdete informace pro případné doplacení pojistného na důchodové pojištění.

Informace po zrušení důchodového spoření

Prostředky z důchodových účtů byly vypořádány podle instrukcí účastníků. Prostředky účastníků, kteří v termínu nezaslali své rozhodnutí o způsobu vypořádání svého důchodového spoření, byly odeslány na bankovní účet specializovaného finančního úřadu. Zde jsou považovány za daňový přeplatek účastníka a je třeba si o ně zažádat na místně příslušném finančním úřadu. Finanční úřad má 30 dní ode dne obdržení žádosti na odeslání prostředků s tím, že peníze může použít na úhradu případných nedoplatků.

30. 6. 2017

Termín, do kterého si účastník II. pilíře může u České správy sociálního zabezpečení vyžádat informaci o výši doplatku pojistného na důchodové pojištění, upravené zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pro jeho případné doplacení (účastník může uhradit do konce roku 2017). Tím v budoucnu nedojde ke krácení státního důchodu za dobu účasti ve II. pilíři. Při nedoplacení pojistného se státní důchod z I. pilíře v závislosti na délce spoření ve II. pilíři snižuje o cca 0,3 % za rok. Je proto na zvážení každého jednotlivce, jestli se mu tento krok vyplatí.

Výhody penzijního spoření využíváme oba od roku 1995. Momentálně jsme se rozhodli, že založíme spoření i našim nezletilým dětem. Každý měsíc jim budeme spořit alespoň 300 Kč, aby dosáhly i na státní příspěvek, do doby, než si sami začnou vydělávat.

Jana a Pavel Svobodovi, státní úředníci, rodiče Davida (11 let) a Míši (5 let)

Jana a Pavel si uvědomují, že doplňkové penzijní spoření může být pro budoucnost jejich dětí důležité. Vědí, že důchod je pro mladé v nedohlednu, proto se rozhodli vzít jejich budoucnost hned ze začátku do svých rukou. Jejich děti budou spořit dlouhou dobu, nemusí proto ukládat tak vysoké částky.